Muistisairaiden hoitotyön osaaminen:

- muistihoitaja/sh (yhteinen kummallakin hoitokodilla)

- suurin osa kummankin hoitokodin henkilökunnasta käynyt muistisairaiden hoitotyön täydennyskoulutuksen

- käytössä Kiteen perusturvakeskuksen järjestämän muistipoliklinikan palvelut geriatrin palveluineen

Suonensisäinen neste- ja lääkehoito

- hoitokodissa riittävä valmius ja ammattitaito ympärivuorokautisen neste- ja lääkehoidon järjestämiseen.

Saattohoito

- kummassakin hoitokodissa järjestetään palliatiivista-ja saattohoitoa.

- suurin osa kummankin hoitokodin henkilökunnasta on käynyt erilaisia ja eri mittaisia saattohoitokoulutuksia.